Sprak:

Villkor och bestämmelser

1. Bokningar gjorda med denna webbplats tillhandahålls av Encore Tickets Limited och andra leverantörer som valts av denna webbplats. Encore Tickets fungerar som ett kundförsäkrat ombud för den här webbplatsen. Encore Tickets är medlem i Society of Ticket Agents and Retailers (STAR) och verkar inom det regelverk STAR fastställt för sina medlemmar. För ytterligare information om STAR, vänligen se www.star.org.uk
3. Biljetter och paket kan inte bytas eller avbeställas, såvida du inte har köpt flexbiljett. Flexbiljett låter dig ändra din bokning till ett alternativt datum fram till 3 dagar före det ursprungliga uppträdandedatumet, och skyddar dig mot uppsägningsavgifter.
4. Denna webbplats fungerar endast som ombud och har ingen kontroll över evenemanget eller arenan.
5. Biljetter säljs enligt de regler och förordningar som organisatören av evenemanget/arenan fastställt och som kan fås på begäran. Organisatören av evenemanget/arenan förbehåller sig rätten att göra ändringar till det annonserade arrangemanget/artisten, att vägra insläpp och att begära av senkomna att de inväntar ett lämpligt avbrott i uppträdandet.
6. Om korrekta personliga kontaktuppgifter inte lämnas vid bokningstillfället (korrekt e-post, telefonnummer och faktureringsadress), förbehåller vi oss rätten att annullera och återbetala transaktionen.
7. Om artiklarna inköpta genom denna webbplats säljs eller överlåts för vinstsyfte eller kommersiell vinning av någon annan än denna webbplats, arrangör/arena eller någon av deras auktoriserade underleverantörer, kan innehavaren vägras inträde eller avvisas från arenan.
8. Alla priser som presenteras visar separat biljetternas nominella värde, tillämpliga avgifter för administration, bokningsavgifter och tillämpliga avgifter för porto/hantering. Alla priser inkluderar tillämplig VAT (MOMS).
9. De besparingar som visas tillsammans med våra kombinerade paket, med middag och föreställning, beräknas från paketpriset som en procentandel av biljettens nominella värde och restaurangens pris.
10. Biljetter och artiklar som köps från den här webbplatsen av kunder utanför Storbritannien kommer att vara tillgängliga för att hämtas från evenemangets arena på dagen för föreställningen eller vid ankomsten till hotellet, restaurangen eller sevärdheten. Biljetter postas endast till den registrerade faktureringsadressen för kreditkortsinnehavaren i Storbritannien.
11. Ditt namn och din adress lagras av denna webbplats. Denna information kommer inte röjas till, säljs eller delas med någon annan organisation. Denna webbplats kan från tid till annan skicka dig information, via e-post eller post, som den anser kan vara av intresse för dig. En kopia av dina personuppgifter kommer också att lagras av Encore Tickets Ltd som enbart är licensierad att använda dina uppgifter för administrationen av din bokning och inte för någon pågående marknadsföring.
12. Om det osannolika skulle inträffa att du har någon anledning att klaga eller stöter på problem måste du omedelbart informera leverantören av tjänsten/tjänsterna i fråga (inklusive restaurang och hotell) då klagomålet/problemet uppstår. Reklamation måste sedan inges skriftligen till oss, vi har som föresats att besvara den inom 48 timmar. Observera att eventuella klagomål måste inlämnas inom 14 dagar efter den bokade upplevelsen.
13. Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, på denna webbplats ägs av eller licensieras till Encore Tickets Limited. All användning av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av den eller innehållet helt eller delvis, för andra ändamål än din egen personliga, icke-kommersiella användning är förbjuden utan tillstånd från Encore Tickets Limited. Du får inte ändra, distribuera eller på nytt anslå något från denna webbplats för något ändamål.
När du använder och köper från den här webbplatsen instämmer du i och är bunden av villkoren och bestämmelserna ovan.